Välkommen till vår förskola

Förskolan « Les p’tits choux » välkomnar barn från 1 till 6 år på två avdelningar. Den ligger i ett trevligt kvarter i Stockholm, i närheten av flera grönområden. Vår prioritet är att ge varje barn möjlighet att utvecklas i sin egen takt, i en trygg, attraktiv och stimulerande miljö. Arbetslagets uppgift bygger på att barnen ska kunna interagera med varandra, leka och lära under sin tid på vår förskola. Vi vill, i samarbete med föräldrarna, möta barnens naturliga nyfikenhet och lägga grunden för en livslång lust att lära.

Förskolans verksamhet har en fransk språkprofil samtidigt som den knyter an till den svenska läroplanen för förskolan (Lpfö18). Hos oss har varje barn möjlighet att lära känna bägge kulturer samt att utveckla sina språkkunskaper i både svenska och franska.

Inom ramen av Stockholms stads riktlinjer avseende öppettider (6.30-18.30), erbjuder förskolan att välkomna barnen utefter föräldrarnas behov.

Slide1 Slide2

Sliders_sv

Våra avdelningar

Avdelning 1

På avdelning 1 välkomnar vi 15 barn i åldrarna 1 till 4 år.

Arbetslaget består av tre pedagoger: En fransktalande pedagog med fransk högskoleutbildning, som även är avdelningsansvarig, samt två svenskutbildade tvåspråkiga barnskötare. Aktiviteterna erbjuds utifrån barnens intressen och önskemål med hänvisning till den svenska läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö18).

Avdelning 2

På avdelning 2 välkomnar vi 15 barn i åldrarna 4 till 6 år.

Arbetslaget består av fyra pedagoger: En legitimerad förskollärare som även är rektor för förskolan, en svenskutbildad barnskötare, en franskutbildad lärare samt en fransktalande resurs. Arbetet på denna avdelning är i huvudsak baserad på självständighet och självkänsla. Detta genom en anpassad miljö och aktiviteter som erbjuds utifrån barnens intressen och behov. Individuella verkstäder ger barnen möjlighet att förbereda sig för sin framtida skolgång. Arbetet i sin helhet hänvisar till den svenska läroplanen (Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016)

I pressen

Les p’tits choux i pressen:
En fransk förskolesatsning i Stockholm – Enterprise Magazine

Kontakt

Huvudman :
Pia Monpouet Ekeram

tel: (+46) 8.33.12.20
e-post: info[AT]lesptitschoux.se

Les p’tits choux – Frejgatan 85 och 91 – 113 26 Stockholm

Dokument


Verksamhetspresentation 2019-2020 (PDF)
Läroplanen för förskolan (lpfö18) (PDF)
Rutiner för klagomålshantering (PDF)

Bilder

Besök våra lokaler (avdelning 1 och 2) samt vår utemiljö.

Anmälan

Vi välkomnar barn mellan 1 och 6 år. Om du önskar anmäla ditt barn till väntelistan för en plats på förskolan ska du göra det genom Stockholms stads gemensamma ansökningssystem.

Logga in i Min barnomsorg (Länk till annan webbplats, https://barnomsorg.stockholm.se/ ) (du behöver e-legitimation) och följ instruktionerna.

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 508 00 508, och på mejl forskola@stockholm.se.

Du kan läsa mer om det gemensamma ansökningssystemet här: http://www.stockholm.se/forskola

När en plats blir ledig på förskolan, erbjuds den till familjer på väntelistan enligt följande turordning:

Barn med syskon i samma hushåll som redan har en placering på förskolan
Barn med längst kötid. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, d.v.s äldre barn går före yngre barn.

Tidigast möjliga ködatum är barnets 6-månadersdag. Om ansökan om plats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets 6-månadersdag.